Go to Top

Home

Depression and anxiety disorders are common at all ages. Approximately one out of three people in the Netherlands will be faced with them at some time during their lives. It is still not clear why some people recover quickly and why others suffer for long periods of time. The Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA) was therefore designed to investigate the course of depression and anxiety disorders over a period of several years. The main aim of NESDA is to determine the (psychological, social, biological and genetic) factors that influence the development and the long-term prognosis of anxiety and depression.

  • Contact us for more information about NESDA, such as current research projects or how to get access to NESDA data.
  • Take a look at our overview of used NESDA measurement instruments.
  • NESDA researchers can log in at NESDA Pro.
  • Voor Nederlandse uitleg over de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst en de laatste resultaten van ons onderzoek, zie Nieuws NL.

Nieuwsberichten

Depressie hardnekkiger bij ouderen

Ouderen met een depressie hebben een slechtere prognose dan jongere volwassenen met dezelfde stoornis. Na twee jaar lijden veel ouderen nog aan de ziekte terwijl dit aantal bij jongere volwassenen lager ligt. Dit vraagt om een andere aanpak voor behandeling. Onderzoeker dr. Roxanne Schaakxs van Amsterdam UMC, locatie VUmc: “Uit ons onderzoek blijkt dat er een groeiende behoefte is aan op leeftijd afgestemde behandeling van depressieve stoornissen. Oudere mensen met een depressieve stoornis worden nu vaak op dezelfde manier behandeld als jongere patiënten. Wij denken echter dat ouderen multidisciplinaire en zeer gestructureerde behandelingen nodig kunnen hebben, omdat hun klachten in deze levensfase veel persistenter zijn dan in andere fasen.” Dit onderzoek van

Lees verder

Structurele biologische verschillen tussen depressie en bipolaire stoornis

Het promotieonderzoek van Karlijn Becking laat zien dat er structurele biologische verschillen lijken te bestaan tussen mensen met een depressieve of een bipolaire stoornis. Het gaat daarbij om verschillen in aspecten van het immuunsysteem én stress-systeem. Ook concludeert Becking dat een verhoogde activiteit van het afweersysteem in combinatie met een ontregeling van het stress-systeem

Lees verder

Netwerkbenadering biedt nieuwe aanknopingspunten voor onderzoek naar depressie

Waarom gaat bij de een een depressie weer over en bij de ander niet? Dat was een van de vragen die centraal stond in Claudia van Borkulo’s promotieonderzoek. Zij beargumenteert dat deze en andere vragen over depressie het beste beantwoord kunnen worden met de netwerkbenadering van de psychopathologie. Daarin wordt depressie benaderd als een netwerk van

Lees verder

Consortium

wp ecommerce - e-commerce wordpress