Go to Top

Meer Over NESDA

Maar liefst ongeveer één op de drie mensen in Nederland krijgt in zijn of haar leven te maken met een depressie of angststoornis. Het is nog steeds niet duidelijk waarom deze klachten bij sommige mensen snel overgaan en bij anderen lang duren. Daarom is de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA) in 2004 van start gegaan. We hebben 2981 deelnemers mét en zónder klachten geworven via huisartspraktijken en GGZ-instellingen in de regio Amsterdam, Leiden, en de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We zijn inmiddels bezig met de zesde meting, negen jaar na de eerste meting. Er doen nog ongeveer 2500 mensen mee aan de studie. In 2014 zijn we gestart met een aantal deelstudies: een familiestudie, een onderzoek naar dagelijkse schommelingen in stemming met behulp van smartphones en een uitbreiding op de hersenscan-studie. Lees meer over deze deelstudies.

NESDA wordt uitgevoerd door het VUmc, LUMC en UMCG en diverse GGZ-instellingen in de regio’s Amsterdam, Leiden en Groningen (zie NESDA-consortium)

Doel
Het belangrijkste doel van NESDA is om de factoren in kaart te brengen die van invloed zijn op het ontstaan en het beloop van angst en depressie.
Vragen die de onderzoekers hopen te kunnen beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Wat maakt mensen gevoelig voor angststoornissen of depressies?
  • Waarom is de één drie maanden depressief en de ander drie jaar?
  • Spelen biologische en genetische factoren hierbij een rol?

De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek zullen leiden tot een betere behandeling van mensen met klachten op het gebied van angst en depressie. Ook hopen we in de toekomst betere preventieve maatregelen te kunnen nemen.

wp ecommerce - e-commerce wordpress