Go to Top

MARIO: onderzoek naar veerkracht bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis

Dinsdag 27 augustus, 2019

NESDA deelnemers die geïnterviewd worden zullen in sommige gevallen de vraag krijgen of zij kinderen hebben, en zo ja, of hun kinderen benaderd mogen worden voor het MARIO onderzoek.

Sommige kinderen met ouders met een depressie of een bipolaire stoornis ontwikkelen zelf ook depressieve klachten. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door erfelijke factoren, maar wordt ook bepaald door de omgeving waarin de kinderen opgroeien. Maar er zijn ook veel kinderen die veerkrachtig zijn. We willen met het MARIO project beter begrijpen waarom sommige kinderen net als hun ouder ook een stemmingsstoornis krijgen en andere kinderen niet.

In de MARIO cohort studie, één van de drie deelprojecten van MARIO, volgen we een grote groep kinderen gedurende vier jaar. In deze vier jaar worden – naast een aantal biologische bepalingen – vragenlijsten afgenomen, bijvoorbeeld over coping of sociale steun. Op deze manier hopen we er onder andere achter te komen welke factoren deze kinderen tegen een depressie kunnen beschermen. Voor deze cohort studie worden kinderen (tussen 10-25 jaar) van ouders benaderd die al eerder hebben meegedaan met een onderzoek, namelijk de BiG, Bridge, Opper en NP3 en NESDA studie.

Meer weten? Kijk op mario-project.nl.

In dit filmpje stelt het MARIO onderzoeksteam zich aan u voor (NB: filmpje is niet te zien als u een oude versie van Internet Explorer gebruikt):

 

wp ecommerce - e-commerce wordpress