Go to Top

Depressie in Nederland: feiten en cijfers van het Trimbos Instituut

Donderdag 3 oktober, 2019

Het Trimbos Instituut presenteert nieuwe feiten en cijfers over depressie en suïcide in Nederland op hun website. Het Trimbos Instituut baseert zich op gegevens van NEMESIS II, een onderzoek naar de psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Een paar feiten van het Trimbos op een rijtje:

  • In Nederland krijgt iets minder dan 1 op de 5 volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven te maken met een depressie. Elk jaar geldt dat voor ongeveer 5% van de volwassenen. Vrouwen in de leeftijdscategorie 25-34 jaar hebben de grootste kans op een depressie.
  • Ongeveer de helft van de volwassenen met een depressie herstelt na 6 maanden. Als een persoon door een depressieve episode heen is, kan het wel zijn dat de depressie later terug komt. Het terugvalrisico bij een depressie is behoorlijk hoog.
  • De gemiddelde leeftijd voor eerste suïcide gedachten onder volwassenen is 26,2 jaar. Van de volwassenen met suïcide gedachten doet 26,8% een suïcidepoging. In 2018 maakten 1.829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Suïcide komt het vaakst voor onder volwassenen tussen de 40 en 60 jaar.

Bekijk de gegevens over depressie en suïcide van het Trimbos Instituut op de website.

wp ecommerce - e-commerce wordpress