Go to Top

NESDA deelstudies

In 2014 is NESDA gestart met nieuwe deelstudies. Dit zijn uitbreidingen op de bestaande NESDA meting, waar bij een deel van de respondenten aanvullende metingen worden verricht of  familieleden worden betrokken.

  • NESDA dagboekstudie:  in deze deelstudie willen we meer te weten komen over dagelijkse schommelingen in stemming door deelnemers meerdere malen per dag een elektronisch dagboek in te laten vullen.
  • NESDA MRI (imaging) studie: in deze deelstudie worden de hersenen van verschillende groepen mensen in beeld gebracht.
  • NESDA familiestudie: in deze deelstudie onderzoeken we broers en zussen van NESDA deelnemers om meer zicht te krijgen op de rol van genetische en omgevingsfactoren.
  • Hersenbank-project: NESDA deelnemers worden geïnformeerd over de mogelijkheid om hersendonor te worden.

Smartphone_EMA_NESDA_closeupNESDA Dagboekstudie

Tot nu toe is er in NESDA veelvuldig gevraagd naar de stemming gedurende een langere periode in het (recente) verleden. We weten echter allemaal dat stemming ook binnen een enkele dag sterk kan schommelen. In deze deelstudie willen we meer te weten komen over zulke dagelijkse schommelingen in stemming door deelnemers meerdere malen per dag een elektronisch dagboek in te laten vullen.

Verder willen we kijken naar de relatie tussen stemming en verschillende andere relevante factoren, zoals alledaagse gebeurtenissen, mate van bewegen, alcoholgebruik of met wie je tijd door brengt. Een onderzoeksvraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn: krijg je een betere stemming van meer bewegen of ga je meer bewegen door een betere stemming?

Alle mensen die worden uitgenodigd voor het reguliere NESDA interview worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit deelonderzoek. Men kan meedoen aan dit onderzoek als men bereid is het dagboek op een Smartphone gedurende 2 aaneengesloten weken 5x per dag in te vullen. Lees voor meer informatie de folder voor deelnemers.

Photo by Digidaan

Photo by Digidaan

NESDA imaging

In dit onderzoek richten wij ons op de rol van de hersenen. Een manier om de hersenen in beeld te brengen is de MRI-scan. Met deze scantechniek is het mogelijk om veranderingen van de activiteit in de hersenen vast te leggen die tijdens een bepaalde testopdracht optreden.

Onze verwachting is dat de hersenen van mensen met langdurige of steeds terugkerende stemmingsklachten anders reageren op een bepaalde testopdracht en anders met elkaar communiceren dan bij mensen die weer hersteld zijn. Daarom is het belangrijk dat er mensen meedoen met een verschillende duur en ernst van de klachten, of juist zonder klachten.

Omdat depressie ook vaak binnen dezelfde familie voorkomt, nodigen we ook broers en zussen uit zonder klachten. We onderzoeken dan wat de hersenverschillen zijn met de broers en zussen met klachten, om erachter te komen hoe het komt dat de een wel depressieve klachten heeft ontwikkeld en de ander niet. Lees voor meer informatie de folder voor deelnemers.

Family_freeimageNESDA familiestudie

Depressie en angstklachten komen relatief vaak voor binnen families. Echter, bij de ene familie meer dan bij de andere familie. Dat verschil is erg interessant om te bekijken, want het leert ons meer over de oorsprong van depressie en angstklachten. Voor de familiestudie willen we graag bij broers en zussen van NESDA deelnemers onderzoeken hoe het komt dat sommige familieleden meer, evenveel of juist minder last hebben van depressie en angstklachten.

Gezondheid en gedrag komen tot stand via genen, maar ook omgevingsfactoren (bijvoorbeeld opvoeding en sociale omgeving) spelen een rol. We willen graag zoveel mogelijk broers en zussen van één familie uitnodigen om deze aspecten te onderzoeken. Zo komen we meer te weten over welke kenmerken van generatie op generatie worden doorgegeven, en welke juist niet. We zijn met name geïnteresseerd in de manier waarop kenmerken worden doorgegeven. Met dit onderzoek leren we ook meer over de oorsprong van klachten. In de toekomst zouden we daar beter op kunnen aansluiten met behandelmethoden. Voor meer informatie: lees de folder voor deelnemers.

 

De Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie   

hersenbank

Tot op heden weten we niet wat er precies anders is in de hersenen van mensen met een psychiatrische aandoening. Om hier op celniveau onderzoek naar te kunnen, is onderzoek met de hersenen van overleden mensen nodig. Helaas is er wereldwijd een groot tekort aan hersenweefsel van mensen met een psychiatrische aandoening, wat het onderzoek vertraagt. Met deze reden is het project de Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie (NHB-Psy) gestart om mensen te informeren over hersendonatie bij de Hersenbank.

NHB-Psy richt zich voornamelijk op respondenten die aan grote studies meedoen zoals het NESDA onderzoek, aangezien er veel onderzoeksgegevens over deze mensen beschikbaar zijn. Dit maakt de registratie als hersendonor extra waardevol. Mensen zonder psychiatrische aandoening kunnen zich eveneens registreren als hersendonor, met name familieleden van mensen met een psychiatrische aandoening zijn van belang. De Hersenbank verzamelt onderzoeksgegevens van de donoren om uiteindelijk samen met het hersenweefsel wereldwijd aan de beste onderzoekers uit te geven. Het doel van NHB-Psy is hersenonderzoek naar psychiatrische aandoeningen te faciliteren en zo een bijdrage te leveren aan betere behandelmethoden in de toekomst en dus een betere kwaliteit van leven.

De respondenten van NESDA en de NESDA familiestudie krijgen aan het eind van het interview een korte introductie over NHB-Psy en kunnen een informatiebrochure meekrijgen. Na ongeveer vier weken worden ze, indien zij hiervoor toestemming geven, door de onderzoeksassistent benaderd om vragen te beantwoorden en te inventariseren of zij een uitgebreid informatiepakket over hersendonatie inclusief registratieformulier willen ontvangen.Voor meer informatie: lees de folder.

wp ecommerce - e-commerce wordpress