Go to Top

Voorbereiding zevende NESDA meting in volle gang

Maandag 5 november, 2018

NESDA gaat binnenkort (eind 2018) starten met de zevende meting, ongeveer 13 jaar na de eerste meting. Onze, veelal nieuwe, onderzoeksassistenten worden op dit moment getraind om de interviews af te nemen en de vragenlijsten worden klaargemaakt door ons datamanagement. Van de 2981 mensen die in 2004 zijn geworven doen nog ruim 2000 mensen mee. Dit aantal kunnen we aanvullen met de groep broers en zussen van NESDA deelnemers  die de vorige keer gemeten zijn (367 mensen).

Deze zevende meting zal grotendeels een herhaling zijn van de vorige meting. Een aantal vragenlijsten worden vervangen door nieuwe vragenlijsten en we herhalen een aantal lijsten die eerder zijn afgenomen. Er is weer een computertaak en ook  zal er weer een deelstudie met hersenscans en een deelstudie met gebruik van apps op de mobiele telefoon zijn. Nieuw is dat dit keer ook onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling van het microbioom in de darmen. Tevens wordt gevraagd naar de kinderen van onze deelnemers. Deze kunnen namelijk mogelijk deel gaan nemen aan MARIO, een onderzoek naar veerkracht bij kinderen van ouders met een stemmingsstoornis. Onze deelnemers krijgen in de loop van januari een nieuwsbrief thuisgestuurd met meer informatie over de nieuwe meting en de resultaten tot nu toe.

wp ecommerce - e-commerce wordpress