Go to Top

Structurele biologische verschillen tussen depressie en bipolaire stoornis

Vrijdag 8 juni, 2018

Het promotieonderzoek van Karlijn Becking laat zien dat er structurele biologische verschillen lijken te bestaan tussen mensen met een depressieve of een bipolaire stoornis. Het gaat daarbij om verschillen in aspecten van het immuunsysteem én stress-systeem. Ook concludeert Becking dat een verhoogde activiteit van het afweersysteem in combinatie met een ontregeling van het stress-systeem het risico op een bipolaire stoornis verhoogt. Karlijn maakt voor haar onderzoek onder andere gebruik van NESDA data. De bevindingen helpen de ontstaanswijze van deze ziektebeelden beter te begrijpen, en laten tegelijk zien hoe belangrijk het is beide systemen samen te onderzoeken.

Stemmingsstoornissen, zoals een depressie of bipolaire stoornis, komen wereldwijd veel voor en hebben een grote impact op de kwaliteit van leven. Bij bipolaire stoornissen kan het bovendien tot wel tien jaar duren voordat de juiste diagnose gesteld wordt en patiënten de juiste behandeling krijgen. Vanuit het idee dat meer begrip van de onderliggende ziektemechanismen kan helpen om een onderscheid te maken tussen depressie en bipolaire stoornis onderzocht Becking de samenhang tussen ontregelingen in het afweersysteem en het stress-systeem. Zij deed dat in een grote groep van mensen met een depressieve en een bipolaire stoornis. Eerdere studies concentreerden zich vaak op één aspect van beide systemen, daarbij is er ook nog nauwelijks onderzoek gedaan dat mensen met een depressieve stoornis vergelijkt met mensen met een bipolaire stoornis.

Becking ontdekte onder andere dat een bepaalde ontstekingsgerelateerde marker (C-reactive protein, CPR) sterk verhoogd was bij depressieve mannen die manische symptomen ontwikkelden – in verhouding met depressieve mannen die deze symptomen niet kregen. Zij concludeert daarom dat er een subgroep van depressieve mannen bestaat met verhoogde immunologische activiteit die een groter risico lopen op het krijgen van manische symptomen. In een andere deelstudie trof ze een verband aan tussen de afname van het stresshormoon cortisol gedurende de dag, CRP en een manische episode. Samenvattend voegen de studies in Beckings proefschrift enkele missende puzzelstukjes toe om stemmingsstoornissen beter te begrijpen, zodat de diagnose bipolaire stoornis hopelijk sneller gesteld kan worden.

Karlijn Becking (1990) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichte haar onderzoek binnen de afdeling Psychiatrie en onderzoeksinstituut SHARE van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Becking werkt nu als arts op de afdeling Kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De titel van haar proefschrift is: “Inflammatory matters. Exploring the underlying pathophysiology of unipolar and bipolar disorder”.

wp ecommerce - e-commerce wordpress