Go to Top

Nieuwssite Depressie en Angst vernieuwd

Vrijdag 29 oktober, 2010

Om patiënten en behandelaren op de hoogte te houden van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van angst en depressie is er een nieuwe website gestart: www.nieuwsoverdepressieenangst.nl (afgekort www.nodea.nl). Het doel van de website is om nieuws over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar angst en depressie toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek.

Op deze website worden de resultaten van nationaal en internationaal onderzoek op overzichtelijke wijze samengevat. Dit is belangrijk, want de resultaten van deze onderzoeken zijn soms moeilijk toegankelijk of lastig te achterhalen. Daarnaast vindt men er ook verslagen van symposia, bijeenkomsten en interessante initiatieven op het gebied van behandeling en voorlichting. De website is zowel voor professionals, patiënten als overige geïnteresseerden bedoeld.

Ongeveer één op de drie mensen krijgt ooit in zijn of haar leven te maken met een depressie of angststoornis. Het is nog steeds niet duidelijk waarom deze klachten bij sommige mensen snel overgaan en bij anderen lang duren. Wat maakt mensen gevoelig voor depressie en angststoornissen? Spelen genetische en biologisch factoren hierbij een rol? Welke behandeling werkt het beste? Wat zijn de gevolgen voor inkomen en werk? Dergelijke vragen kunnen beantwoord worden door middel van wetenschappelijk onderzoek. Op www.nieuwsoverdepressieen angst.nl zullen de resultaten van dergelijk onderzoek in begrijpelijke taal worden uitgelegd.

De nieuwssite over depressie en angst is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA), het Depressie-initiatief van het Trimbos-instituut en het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD). Voor een betere uitwisseling van onderzoeksresultaten hebben zij besloten hun samenwerking te intensiveren. Hieruit is de website www.nieuwsoverdepressieenangst.nl ontstaan, mede dankzij een subsidie vanuit ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en innovatie). De website is gelinked aan de originele websites van NESDA, Trimbos en NedKAD.

wp ecommerce - e-commerce wordpress