Go to Top

Vaatschade bij depressie en angst

Onderzoeker Adrie Seldenrijk heeft gekeken naar schade in de bloedvaten (vaatschade) bij mensen met angst en depressie. Veranderingen in structuur en functie van de slagaders kunnen hart- en vaatziekten voorspellen. Deze veranderingen kunnen al in een vroeg stadium kunnen worden gemeten.

Atherosclerose of vaaVaatschade_Seldenrijktvernauwing is het proces waarbij vettige stoffen en kalkdeeltjes zich ophopen door beschadigingen in de slagaderwand. Hierdoor komt er minder bloed – en dus minder voedsel en zuurstof – bij de organen en weefsels. Arteriosclerose of vaatstijfheid wijst op een toenemend gebrek aan elasticiteit van de vaatwand, waardoor de kans op beschadigingen groter wordt en het hart gehinderd wordt in zijn pompfunctie.

 

 

Adrie Seldenrijk onderzocht de toestand van de vaten bij een subgroep van NESDA respondenten, die (nog) niet bekend waren met hart- en vaatziekten. Zij deed dit door:

  • een echo te maken van de halsslagader, voor het bepalen van de vaatwanddikte
  • de bloeddruk te meten in de enkel en de arm (enkel-arm-index), om de  aderverkalking in de benen te kunnen meten

Haar bevindingen:

  • Vaatvernauwing in de benen en een verhoogde centrale vaatstijfheid werden vaker gevonden in mensen met een huidige depressie of angststoornis, vergeleken met gezonde controles. Vaatvernauwing en vaatstijfheid zijn allebei voorlopers van een hart-of vaatziekte.
  • Een gediagnosticeerde hart- en vaatziekte werd vooral vaker gevonden in mensen met een huidige angststoornis. Als mensen daarnaast óók een depressie hadden, was de kans hierop nog groter.
  • Naarmate er meer depressieve of angstsymptomen aanwezig waren of mensen langer onderhevig waren aan psychische stress, was er een toegenomen centrale vaatstijfheid of toegenomen coronaire verkalking te zien en was de kans op hart- en vaatziekten groter.
  • Leefstijlfactoren (zoals roken en weinig beweging), die op zichzelf samenhangen met vaatschade, verklaarden de gevonden verbanden niet.

Voor meer informatie: lees de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Adrie Seldenrijk.

wp ecommerce - e-commerce wordpress