Go to Top

Sommige antidepressiva vergroten kans op hart- en vaatziekten

VU_AMS_LichtNESDA onderzoeker Carmilla Licht heeft onderzoek gedaan naar de rol van het autonome zenuwstelsel bij het ontstaan van hart en vaatziekten bij depressie en angst. Het autonome zenuwstelsel is verantwoordelijk voor stress reacties, maar tegelijkertijd ook voor een toestand van rust en herstel.

Mensen met angst en depressie bleken een hogere bloeddruk te hebben, een hogere hartslag en een lagere hartslagvariabiliteit in vergelijking met gezonde proefpersonen. Dit zijn allemaal risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Carmilla kwam er echter achter dat dit vooral te wijten is aan het gebruik van bepaalde zware antidepressiva, zoals amitriptyline, imipramine, clomipramine, reboxetine, nortriptyline of venlafaxine. Wie deze zware antidepressiva niet gebruikte, had een lagere bloeddruk dan de gezondere proefpersonen. Bij het gebruik van de modernere en veel voorgeschreven SSRI’s (selectieve serotonine-heropname remmers, zoals citalopram, fluoxetine en paroxetine), die minder zwaar zijn, laten mensen geen verhoogde bloeddruk zien maar wel een verlaagde hartslagvariabiliteit. Wanneer mensen stopten met hun medicatie, verdween de hoge bloeddruk en de verhoogde hartslag/verlaagde hartslagvariabiliteit weer. Behandelaren moeten dus alert zijn bij het voorschrijven van zware antidepressiva bij mensen die al een verhoogde bloeddruk of hart- en vaataandoeningen hebben.

Voor meer informatie: lees de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Carmilla Licht.

Mandy Hu heeft in later in drie verschillende studies, waaronder de NESDA studie, ook gekeken naar het verband tussen depressie en angststoornissen, een ontregeling van het autonome zenuwstelsel en risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hu: ‘Depressie en angststoornissen leiden waarschijnlijk tot autonome ontregeling, en dus risico op hart- en vaatziekten, via het gebruik van antidepressiva en het hebben van een slechte leefstijl, zoals roken en weinig bewegen.’ Ook Mandy pleit ervoor dat behandelaren voorzichtiger moeten zijn met het voorschrijven van antidepressiva. Ze zouden eerst alternatieven kunnen overwegen, zoals leefstijlverandering.

Voor meer informatie: lees de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Mandy Hu.

wp ecommerce - e-commerce wordpress