Go to Top

Patiënten vooral behoefte aan informatie en counseling

Boekje_Prins_patientsOnderzoeker Marijn Prins deed onderzoek naar het mogelijke spanningsveld tussen de behoeften van patiënten en de zorg volgens de huisartsenrichtlijnen. Opmerkelijk is dat hoewel de richtlijnen zowel gesprekstherapie als pillen aanbevelen, huisartsen volgens patiënten vooral geneigd zijn medicatie voor te schrijven. Patiënten met een depressie of angststoornis willen echter vaak liever gesprekstherapie dan medicatie. Verder krijgen ze naar hun idee niet genoeg informatie en begeleiding. Vooral jongere patiënten hebben vaker behoefte aan informatie, counseling en vaardigheidstrainingen. Er lijkt dus meer behoefte aan psychologische behandelingen te zijn dan de huisarts op dit moment kan bieden. Een praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in psychische problemen zou uitkomst kunnen bieden om beter in te spelen op de behoeften van patiënten.

Voor meer informatie: lees de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Marijn Prins.

wp ecommerce - e-commerce wordpress