Go to Top

Kinderen van ouders met een depressieve- of angststoornis

Uit eerder onderzoek weten we dat  kinderen van ouders met een depressieve-of angststoornis een verhoogde kans hebben om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Dit komt door zowel genetische aanleg als invloeden uit de omgeving. We hebben bekeken hoe groot dit risico nu eigenlijk is. Daarnaast hebben we onderzocht welke kinderen binnen deze groep een extra hoog risico lopen.Plaatje_familie_depressie

Voor onze studie hebben we gegevens gebruikt van de groep NESDA deelnemers die eerder aan de ARIADNE (Adolescents at Risk of Anxiety and Depression: A Neurobiological and Epidemiological approach) studie heeft meegedaan. Deze studie is in 2000 gestart en heeft  523 jongeren (13-25 jaar) die een ouder hebben die behandeld is voor een depressie of angststoornis vier jaren gevolgd in hun ontwikkeling. In 2004 is de ARIADNE studie afgesloten en is aan alle deelnemers gevraagd of zij wilden meedoen aan het NESDA onderzoek. Dit heeft geresulteerd in een groep van 261 ARIADNE deelnemers die nu nog steeds gevolgd worden binnen de NESDA studie.

Onze studie laat zien dat de meerderheid van de kinderen met een ouder met een depressieve of angststoornis zelf ook een stemmings- of angststoornis stoornis ontwikkelt. Op 20-jarige leeftijd heeft ongeveer  een derde van de kinderen een stemmings- en/of angststoornis ontwikkeld en op 35-jarige leeftijd is dat ongeveer twee derde. Ook blijkt uit ons onderzoek dat er drie groepen zijn die een extra hoog risico lopen op het ontwikkelen van een stoornis, namelijk: vrouwen, kinderen die een ouder hebben bij wie de stoornis al op jonge leeftijd is ontstaan (voor het 20e levensjaar) en kinderen die opgegroeid zijn in een gezin waarin beiden ouders een stoornis hebben.

Gezien het hoge risico dat kinderen van ouders met een depressie of angststoornis lopen is het belangrijk dat preventieve activiteiten zich richten op deze kwetsbare groep.  In Nederland zijn er  verschillende preventieve interventies beschikbaar voor deze kinderen en hun ouders, zowel online als face-to-face. Zo zijn er gespreksgroepen voor kinderen en jongeren waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen, zicht krijgen op wat de ziekte van hun vader of moeder inhoudt en leren hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan (bv. www.kopstoring.nl en www.survivalkid.nl ). Voor ouders zijn er online cursussen (www.kopopouders.nl ), waarin je als ouder leert hoe je de kans kunt verkleinen op problemen bij je kind en hoe je, ook al zit je zelf niet lekker in je vel, op een ontspannen manier een goede ouder kunt zijn.

wp ecommerce - e-commerce wordpress