Go to Top

Het groeihormoon BDNF en depressie

beached-brain-1386819-639x852Het neuronale groeihormoon Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) is belangrijk om hersenprocessen zoals geheugen, leervermogen en emotieregulatie goed te laten verlopen. BDNF wordt ook wel gezien als “ pokon voor de hersenen”. Een laag niveau van BDNF zou hersengebieden die emotie reguleren verstoren en kunnen leiden tot een depressieve stoornis. Marc Molendijk heeft onderzocht of hij een verband kon vinden tussen lage BDNF-spiegels en depressie.

Een moeilijkheid daarbij was dat het is lastig is om de BDNF-spiegel goed te bepalen in het bloed. Tijdstip van afname, leefstijlfactoren en leeftijd hebben allemaal invloed op de hoogte van de BDNF-spiegel. Ook blijkt de hoogte van de spiegel seizoensgebonden: in de lente/zomer (langere dagen, meer zonuren) neemt dit groeihormoon in ons bloed toe, om in de herfst/winter weer af te nemen.

Onderzoeker Molendijk vond dat BDNF-spiegels lager zijn bij depressieve patiënten die niet worden behandeld met antidepressiva dan bij gezonde mensen of  depressieve patiënten die wel worden behandeld met antidepressiva. BDNF-spiegels van mensen eerder een depressie hebben gehad maar nu weer beter zijn, zijn vergelijkbaar zijn met die van gezonde mensen. Deze studie laat zien dat een lage BDNF-spiegel alleen aanwezig is tijdens de daadwerkelijke depressieve episode en weer normaliseert als de depressie verdwijnt of als men behandeld wordt met antidepressiva. Normalisatie van BDNF-spiegels betekent echter niet automatisch dat de depressieve symptomen ook minder worden. Dus het is helaas niet zo dat het verhogen van de BDNF-spiegel de depressie verlicht. Bij mensen met een angststoornis hadden alleen vrouwen een lagere BDNF-spiegel in vergelijking met gezonde controles.

Molendijk onderzocht ook of een bepaald genotype (erfelijke factor) in verband staat met een lagere BDNF-spiegel. Dat was alleen het geval als mensen tevens hadden blootgestaan aan kindermishandeling. Dat laat zien hoe complex de wisselwerking tussen genen, omgeving (blootstelling aan trauma/stress) en de  kwetsbaarheid voor het ontwikkelen van een depressie en/of angststoornis in elkaar steekt.

Voor meer informatie: lees de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Marc Molendijk.

wp ecommerce - e-commerce wordpress