Go to Top

Emotionele mishandeling in de jeugd terug te zien in de hersenen

Plaatje_kind_verdrietigKinderen die emotioneel mishandeld worden door ouders of verzorgers (uitschelden, vernederen, geen genegenheid tonen) hebben op volwassen leeftijd een verhoogd risico op depressies en/of angststoornissen. Of emotionele kindermishandeling ook gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de hersenen was echter nog niet duidelijk. In onderzoek met jonge ratten was dat al wel vaker aangetoond. Wanneer de dieren een aantal uur per dag bij hun moeder worden weggehaald, vertonen ze op volwassen leeftijd onder andere een verkleining in de prefrontale cortex.

Om vast te stellen of emotionele kindermishandeling ook gepaard gaat met veranderingen in de menselijke hersenen, vergeleken onderzoekers Anne-Laura van Harmelen en Marie-José van Tol hersenfoto’s van 181 NESDA deelnemers. Na vergelijking van de hersenscans bleek de mediale prefrontale cortex van mensen die aangaven in hun jeugd emotioneel mishandeld te zijn gemiddeld 7,2% kleiner dan bij mensen uit de andere groep. Geslacht, en of iemand al dan niet aan een depressie of angststoornis leed, maakte daarbij geen verschil.

De mediale prefrontale cortex  speelt een belangrijke rol in emotioneel gedrag en de manier waarop we omgaan met stress. Een verkleining in dit gebied zou kunnen verklaren waarom volwassenen die in hun jeugd emotioneel mishandeld zijn een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van depressie en/of angststoornissen. Deze bevindingen sluiten aan bij ander onderzoek van dezelfde onderzoekers, dat aantoont dat de gevolgen van emotioneel misbruik net zo ernstig kunnen zijn als die van de meer zichtbare vormen van kindermishandeling, zoals fysiek of seksueel misbruik.

wp ecommerce - e-commerce wordpress