Go to Top

De rol van het immuunsysteem en ontstekingen

Boekje_Duivis_inflammationSteeds meer onderzoeken tonen aan dat de werking van het immuunsysteem ontregeld is bij mensen met een depressie of angststoornis. Bij deze mensen worden ontstekingsfactoren in licht verhoogde mate aangetroffen. Of dit een oorzaak of gevolg van depressie en angst is, is nog onbekend. Ook is nog onduidelijk of deze immuun-ontregelingen bij het gros van de mensen met depressie of angst voorkomen, of ‘slechts’ bij een bepaald subtype van depressie of angst. Met behulp van de gegevens uit de NESDA studie, proberen we meer inzicht te krijgen in deze vragen.

In het bloed dat we  hebben afgenomen, hebben we onder andere de mate van aanwezigheid van een aantal ontstekingsfactoren, zoals C-reactief proteïne (CRP) en interleukine-6 (IL-6), bepaald. Door deze waardes te vergelijken tussen mensen mét en zonder depressie of angststoornis, hebben we inderdaad bevestigd dat ontstekingswaardes gemiddeld iets hoger zijn bij mensen die op het moment van bloedafname een depressieve episode of angststoornis doormaken. Nadere analyses laten een aantal interessante resultaten zien. Zo zijn de licht verhoogde ontstekingswaardes met name zichtbaar bij mannen, in het bijzonder wanneer zij pas op late leeftijd voor het eerst in hun leven aan een depressie of angststoornis lijden. Daarnaast komen verhoogde ontstekingswaardes vaker voor bij mensen met een zogenaamde ‘atypische’ depressie. Atypisch wil in dit geval zeggen dat deze mensen last hebben van minder voor de hand liggende klachten zoals veel slapen en een toename in eetlust en gewicht. Zeldzaam is deze vorm van depressie echter zeker niet, naar schatting één derde van alle depressies heeft een atypisch beeld.

Drs. Karlijn Becking heeft specifiek gekeken naar de ontstekingsfactor CRP en de aanwezigheid van het stresshormoon cortisol in het bloed/speeksel van mensen met een “gewone”, unipoliare,  depressie, en mensen met een bipolaire stoornis (“manisch-depressief”). Hierbij was vooral bij mannen met een bipolaire stoornis de hoeveelheid CRP en het cortisol verhoogd en leek een verhoogd CRP een voorspeller te zijn voor het ontwikkelen van manische symptomen. Het immuun- en stresssysteem kan ons dus vooral bij depressieve mannen informatie geven over wie er risico loopt om een bipoliare stoornis te onwtikkelen.

Het lijkt er dus op dat immuun-ontregelingen niet bij iedereen met een depressie of angststoornis voorkomen, maar samengaan met specifieke klachten en/of ontstaanspatroon. De vraag rijst dan of een depressie waarbij wél immuun-ontregeling wordt gezien, zich nog op andere manieren onderscheidt  van andere depressies. In het NESDA onderzoek hebben we daarom ook naar het beloop van klachten gekeken. Specifiek hebben we alle mensen gevolgd die antidepressiva gebruiken en gekeken hoe hun depressie zich ontwikkelt over 2 jaar tijd. De resultaten tonen aan dat mensen met verhoogde IL-6 waardes  minder vaak herstellen van hun depressie, vooral wanneer deze immuun-ontregeling samengaat met overgewicht, cholesterolproblemen en verhoogde bloedsuikerspiegels. Dit dus ondanks het feit dat deze mensen antidepressiva gebruiken. Het lijkt erop dat mensen wiens depressie gepaard gaat met immuun-ontregelingen minder gebaat zijn bij standaard antidepressiva. Met name voor deze groep mensen moet gezocht worden naar alternatieven. Mogelijk dat ontstekingsremmers of running therapie, welke een gunstig effect hebben op het immuunsysteem, als alternatieve behandeling kunnen dienen. Vervolgonderzoek zal dit moeten uitwijzen.

 

 

wp ecommerce - e-commerce wordpress