Go to Top

Angst en depressie komen vaak samen voor

back-1432137-639x852Het  samengaan van verschillende stoornissen tegelijkertijd noemen we comorbiditeit. De comorbiditeit tussen angststoornissen en depressieve stoornissen is erg groot.

In NESDA is gevonden dat tweederde van de depressieve personen ook aan een angststoornis lijdt. Omgekeerd lijdt bijna 60 procent van de personen met een angststoornis ook aan een depressie. De dysthyme stoornis (een milde, chronische depressie) en de chronische gegeneraliseerde angststoornis (vaak zorgen maken, veel piekeren) overlappen zelfs in ruim 90 procent van de gevallen. Voor bijna alle stoornissen geldt dat er bij meer dan driekwart van de gevallen ooit in het verleden sprake geweest is van een (andere) angststoornis of een (andere) depressieve stoornis.

Angststoornissen en depressie ontstaan meestal op een leeftijd van eind twintig. Voor mannen uit ons onderzoek is de gemiddelde ontstaansleeftijd 27 jaar en voor vrouwen 25 jaar. We zien dat in de loop van de tijd de comorbiditeit oploopt. Het blijkt dat angststoornissen vaker vooraf aan of gelijktijdig ontstaan met depressie. Zo is bij een comorbiditeit van sociale fobie en depressie de sociale fobie in 85 procent van de gevallen eerder begonnen dan de depressie.

Ondanks de grote overlap tussen angst en depressie beschouwt de psychiatrie ze doorgaans nog steeds als twee verschillende ziektebeelden. Terwijl de symptomen van angst en depressie elkaar voor een groot deel overlappen, en ook de behandeling vrijwel hetzelfde is (pillen en praten). Het is dan ook de vraag of het wel echt twee aparte stoornissen zijn, of verschillende uitingen van eenzelfde onderliggende kwetsbaarheid.

wp ecommerce - e-commerce wordpress