Go to Top

ADHD, slaap en depressie

Dinsdag 7 november, 2017

ADHD vergroot de kans op een verlaat slaap-waakritme. Hoe ernstiger de ADHD symptomen, hoe groter de kans op slaapproblemen, waaronder een slaaptekort. Chronisch slaaptekort kan op lange termijn ernstige gezondheidsklachten veroorzaken zoals obesitas, suikerziekte en hart- en vaatziekten. Dit slaaptekort zou een verklaring kunnen zijn voor het huidige verband tussen ADHD en obesitas (ernstig overgewicht). Er bestaat ook een verband tussen depressie en ADHD: één op de vijf mensen met een chronische depressie vertoont tevens symptomen van ADHD. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Suzan Vogel en Annet Bron. Beiden werken bij het Kenniscentrum ADHD bij Volwassenen van PsyQ en promoveren in november bij VUmc. Zij hebben onder andere gebruik gemaakt van data van de NESDA studie.

ADHD is een erfelijke en chronische neurobiologische stoornis die begint op de kinderleeftijd met aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit. In Nederland heeft naar schatting zo’n 2 tot 5 procent van de volwassenen ADHD. ADHD kan een grote invloed hebben op het dagelijks functioneren. Volwassenen met ADHD zijn vaker werkloos, presteren vaker onder op studie en werk, hebben vaker relatieproblemen en zijn vaker gescheiden dan volwassenen zonder ADHD. Er is meer onderzoek nodig naar oorzaken, bijkomende problemen en gevolgen van ADHD op volwassen leeftijd, zodat effectievere preventieve en behandelmethoden kunnen worden ontwikkeld om de last van ADHD te verkleinen. “ADHD wordt vaak onterecht bestempeld als een milde stoornis, maar 90% van de volwassenen ervaart grote beperkingen in het dagelijks leven”, aldus psycholoog en onderzoeker Bron.

Annet Bron heeft onderzoek gedaan naar de samenhang van ADHD met de ernst van een depressie. De kans op ADHD is groter naarmate de depressie ernstiger is, op jongere leeftijd is ontstaan, en gepaard gaat met angstklachten. Bron vond dat 22,5% van de mensen met een chronische depressie ook symptomen van ADHD heeft. Bovendien hebben mensen met een depressie of angststoornis een 2 tot 3 keer zo grote kans op een verlaat slaap-waakritme als ze ook ADHD hebben.

Suzan Vogel heeft bijkomende lichamelijke problemen van volwassenen met ADHD, zoals slaapproblemen en obesitas, onderzocht. Vogel vond een verband bestaat tussen de ernst van de ADHD en slaapproblemen zoals rusteloze benen, slaapapneu en inslaapproblemen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer 30 procent van de volwassenen met ADHD obesitas heeft. Ook hier blijken slaapproblemen een rol te spelen. Een korte slaapduur kan het verband tussen ADHD en obesitas verklaren, doordat slaaptekort leidt tot vreetbuien en daardoor een toename van het gewicht. Vogel: ” Toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen welke behandeling van slaapproblemen het risico op gezondheidsproblemen bij volwassenen met ADHD het meest verminderd. ”

Annet Bron promoveert 6 november bij VUmc op haar proefschrift “Lifestyle in Adult ADHD“.

Suzan Vogel promoveert 13 november bij VUmc op haar proefschrift “ADHD in Adults“.

wp ecommerce - e-commerce wordpress