Go to Top

Sommige antidepressiva vergroten kans op hart- en vaatziekten

VU_AMS_LichtNESDA onderzoeker Carmilla Licht heeft onderzoek gedaan naar de rol van het autonome zenuwstelsel bij het ontstaan van hart en vaatziekten bij depressie en angst. Mensen met angst en depressie bleken een hogere bloeddruk te hebben, een hogere hartslag en een lagere hartslagvariabiliteit in vergelijking met gezonde proefpersonen (allemaal risicofactoren voor hart- en vaatziekten). Ze kwam er echter achter dat dit vooral te wijten is aan het gebruik van bepaalde zware antidepressiva, zoals amitriptyline, imipramine, clomipramine, reboxetine, nortriptyline of venlafaxine. Wie deze zware antidepressiva niet gebruikte, had een lagere bloeddruk dan de gezondere proefpersonen. Bij het gebruik van de modernere en veel voorgeschreven SSRI’s (selectieve serotonine-heropname remmers, zoals citalopram, fluoxetine en paroxetine), die minder zwaar zijn, laten mensen geen verhoogde bloeddruk zien maar wel een verlaagde hartslagvariabiliteit. Wanneer mensen stopten met hun medicatie, verdween de hoge bloeddruk en de verhoogde hartslag/verlaagde hartslagvariabiliteit weer. Behandelaren moeten dus alert zijn bij het voorschrijven van zware antidepressiva bij mensen die al een verhoogde bloeddruk of hart- en vaataandoeningen hebben.

Voor meer informatie: lees de Nederlandse samenvatting van het proefschrift van Carmilla Licht.

wp ecommerce - e-commerce wordpress