Go to Top

Het beloop van depressie en angst

In NESDA worden mensen meerdere jaren gevolgd zodat er inzicht ontstaat hoe depressie- en angststoornissen zich ontwikkelen. Het beloop van een stoornis wordt onder andere beïnvloed door: de ernst en duur van de eerste episode, het soort stoornis (zo heeft een paniekstoornis een ander beloop dan een sociale fobie), sociaal demografische factoren als geslacht, leeftijd en opleiding en het al dan niet optreden van verschillende stoornissen tegelijkertijd (comorbiditeit). Hoe meer er bekend is over het natuurlijke beloop van een stoornis, hoe beter de klinische praktijk hierop in kan spelen.

In de basismeting van NESDA hadden 1456 (van de 2981) personen een diagnose depressie- of angststoornis of een combinatie hiervan. Na 2 jaar werd gekeken hoe het met deze mensen ging. Van die eerste groep van 1456 mensen namen na 2 jaar nog 1209 personen deel aan NESDA.

Van de 267 mensen met een depressie (die gemiddeld 6 maanden duurde) was 74,5% na 2 jaar opgeknapt. Dat wil zeggen dat 24,5% van de mensen nog steeds depressief was. Voor mensen met een angststoornis (487 mensen) is de prognose minder gunstig. Men hadden gemiddeld 16 maanden last van symptomen en 58,9% was opgeknapt na 2 jaar. 41,9% van de mensen met een angststoornis had na 2 jaar dus nog steeds klachten. Deze bevindingen komen aardig overeen met wat er al bekend was uit eerder onderzoek. In eerder onderzoek is echter niet vaak gekeken naar de groep mensen met zowel angst als depressie. In NESDA waren dat maar liefst 455 mensen. De combinatie van een depressie en een angststoornis heeft het minst gunstige beloop: van de 455 mensen, die gemiddeld 24 maanden last hadden van hun klachten, was maar 43,2% opgeknapt na 2 jaar. 56,8% had na 2 jaar nog steeds klachten.

Voorspellers voor een slecht beloop waren: de ernst en duur van de symptomen (hoe erger de klachten, hoe moeilijker mensen er bovenop komen), het hebben van meerdere stoornissen tegelijk (depressie en angst), de leeftijd waarop de klachten ontstaan (hoe vroeger, hoe hardnekkiger de stoornis meestal is) en de leeftijd op het moment van meten (hoe ouder, hoe slechter het beloop). Kortom: hoe ernstiger de stoornis, hoe lastiger het herstel. Dat klinkt heel logisch, maar in de praktijk was nog niet zo bekend dat vooral de combinatie van depressie en angst een risico is voor een chronisch beloop.

 

wp ecommerce - e-commerce wordpress